Arbejder ...

Deklaration til Miljøcenter Fasterholt

Trin 1 af 6
Meldgaard Miljø A/S har ovetaget behandling af have- og parkaffald på modtageanlæg AFLD Fasterholt.
Kort introduktion til deklarering af affald

Hvem er affaldsproducenten?
Affaldsproducenten er den virksomhed, håndværker eller privatperson, som i forbindelse med udførelse af et arbejde frembringer affald.

Hvad skal oplyses?
Affaldsproducenten skal oplyse p-nummer (jf. CVR-registret), når affaldet stammer fra en virksomhed. Stammer affaldet ikke fra en virksomhed oplyses den fysiske adresse hvor affaldet er frembragt.

Hvad bruges oplysningerne til?
Meldgaard Miljø har pligt til at indberette oplysningerne til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har oprettet et nationalt datasystem for affald, som skal kunne følge alt affald fra producent til slutbehandling.

Hvad sker der efterfølgende?
Step 1. Deklarationen vurderes af Meldgaard Miljø
Step 2. Accepterer Meldgaard Miljø modtagelse af affaldet, sendes der en deklaration til anmelderens e-mailadresse.
Step 3. Transportøren skal medbringe deklaration eller deklarationsnummeret, som skal bruges ved vejning på modtageranlægget.